ПП "Групотест"повідомляє, що «Ерітротест-Цоліклони», виробництва ТОВ "Гематолог", Росія, м.Москва, (що надходять в Україну контрабандним шляхом) не задовольняють ряд вимог, що пред'являються законодавством України:

-У зв’язку з агресією Російської Федерації проти України, на підставі норм передбачених Законом України «Про санкції» (документ 1644-VII, чинний, поточна редакцiя - Редакцiя вiд 19.04.2020) підстава -114-IX , статтею 4. Види санкцiй встановлено наступне: 1. Видами санкцiй згiдно з цим Закном є: (...) 10) заборона здiйснення публiчних закупiвель товарiв, робiт i послуг у юридичних осiб-резидентiв iноземної держави державної форми власностi та юридичних осiб, частка статутного капiталу яких знаходиться у власностi iноземної держави, а також публiчних закупiвель у iнши суб'єктiв господарювання, що здiйснюють продаж товарiв, робiт, послуг походженням з iноземної держави, до якої застосовано санкцiї згiдно з цим Законом;(... ) ;

- Статті 26 Закону України "Про засади державної мовної політики"; Статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів":

Згідно Технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, уповноважена особа в Україні, яка представляє інтереси закордонного Виробника, повинна нести відповідальність за дотримання вимог щодо маркування, пакування, та дотримання вимог щодо Технічного регламенту. В зразках аналітичних паспортів на цоліклони наведено Реєстраційне посвідчення № ФСР 2012/12983, яке не є дійсним в Україні. Вся документація повинна видаватися та затверджуватися уповноваженим представником, який в свою чергу несе відповідальність за наведену інформацію. Але супровідна документація на «Ерітротест-Цоліклони», а саме аналітичні паспорта, викладена російською мовою. Упаковка та маркування також тільки російською мовою. На маркуванні відсутні символи по ДСТУ EN 980: 2007 "Символи графічні для маркування медичних виробів". Інформація українською мовою відсутня. Спираючись на інформацію відкритих джерел, нами встановлено факт відсутності регулярного проходження митного контролю України виробів медичного призначення «Ерітротест-Цоліклони», ТОВ "Гематолог", Росія, м.Москва. Це порушення, в сукупності з іншими порушеннями, не дозволяє простежити дотримання умов температурного режиму транспортування та зберігання (2-8 ° С), які гарантують збереження якості такої продукції.

Таким чином, придбання російських "Цоліклонів" за бюджетні кошти є грубим порушенням чинного законодавства і несе за собою ряд наслідків, включаючи адміністративну та кримінальну відповідальність.