ПП "Групотест"повідомляє, що «Ерітротест-Цоліклони», виробництва ТОВ "Гематолог", Росія, м.Москва, (що надходять в Україну контрабандним шляхом) не задовольняють ряд вимог, що пред'являються законодавством України:

-У зв’язку з агресією Російської Федерації проти України, на підставі норм передбачених Законом України «Про санкції» та Указом Президента від 15.05.2017 №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)": « заборонити здійснення державних закупівель товарів , робіт і послуг в юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливо, що підтверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі »;

- Статті 26 Закону України "Про засади державної мовної політики"; Статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів":

Згідно Технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, уповноважена особа в Україні, яка представляє інтереси закордонного Виробника, повинна нести відповідальність за дотримання вимог щодо маркування, пакування, та дотримання вимог щодо Технічного регламенту. В зразках аналітичних паспортів на цоліклони наведено Реєстраційне посвідчення № ФСР 2012/12983, яке не є дійсним в Україні. Вся документація повинна видаватися та затверджуватися уповноваженим представником, який в свою чергу несе відповідальність за наведену інформацію. Але супровідна документація на «Ерітротест-Цоліклони», а саме аналітичні паспорта, викладена російською мовою. Упаковка та маркування також тільки російською мовою. На маркуванні відсутні символи по ДСТУ EN 980: 2007 "Символи графічні для маркування медичних виробів". Інформація українською мовою відсутня. Спираючись на інформацію відкритих джерел, нами встановлено факт відсутності регулярного проходження митного контролю України виробів медичного призначення «Ерітротест-Цоліклони», ТОВ "Гематолог", Росія, м.Москва. Це порушення, в сукупності з іншими порушеннями, не дозволяє простежити дотримання умов температурного режиму транспортування та зберігання (2-8 ° С), які гарантують збереження якості такої продукції.

Таким чином, придбання російських "Цоліклонів" за бюджетні кошти є грубим порушенням чинного законодавства і несе за собою ряд наслідків, включаючи адміністративну та кримінальну відповідальність.