Майстер-клас

Контроль якості визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Кеll та імунних антитіл за допомогою діагностичних моноклональних реагентів та стандартних еритроцитів «ГРУПОТЕСТ»

Мартиненко Т. С. – завiдувач вiддiлу лабораторних дослiджень КЗ КОР «Київський обласний центр кровi»,завідувач лабораторії ПП «ГРУПОТЕСТ»
 • 1.Загальні положення проведення імуногематологічних досліджень.
 • 2.Етапи проведення контролю якості визначення груп крові.
 • 3. Типові помилки при проведенні імуногематологічних досліджень, що призводять до невідповідних результатів.
 • 4. Контроль якості реагентів на етапі їх отримання та зберігання.
 • 5. Щоденний контроль якості імуногематологічних досліджень.
 • 6. Висновки.


Загальні положення проведення імуногематологічних досліджень.


 - Визначення груп крові за системою AB0 грунтується на феномені аглютинації з використанням двох методичних підходів:

- На еритроцитах визначають наявність антигенів A, B за допомогою:

а) стандартних сироваток із специфічними ізоаглютинінами;
б) моноклональних антитіл (МКА);

- У сироватці визначають наявність ізоаглютинінів a(альфа) та b(бета) за допомогою стандартних еритроцитів відомої групи крові.

- Визначення групи крові в усіх випадках проводиться за допомогою стандартних сироваток обов'язково двох серій кожної групи або моноклональних антитіл.

- Моноклональні анти-D-антитіла випускають у вигляді повних (IgM) та неповних (IgG) антитіл.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 05.07.1999 р. № 164
Етапи проведення контролю якості визначення груп крові
Типові помилки при проведенні імуногематологічних досліджень, що призводять до невідповідних результатів.
І. Помилки преаналітичного етапу лабораторних досліджень.


 • 1.Невідповідності зразків крові для досліджень:

  невірна ідентифікація зразка та направлення,
  невірно обраний тип зразка,
  ознаки гемолізу,
  порушення термінів придатності зразка.
 • 2.Невідповідність реагентів для проведення досліджень:

  порушення термінів придатності та використання реагентів,
  невідповідності умов зберігання та транспортування зразків,
  зміни зовнішнього вигляду реагентів, зниження специфічності реагентів
 • 3. Невідповідність умов проведення досліджень:

  порушення температурного режиму при проведенні досліджень,
  неправильна підготовка робочого місця.

ІІ. Помилки аналітичного етапу лабораторних досліджень.


1.Використання неповного набору діагностичних моноклональних реагентів для проведення досліджень.

2.Порушення порядку розміщення реагентів.

3.Порушення співвідношення об‘ємів реагентів та зразків крові.

4.Відсутність зміни паличок для перемішування при проведенні досліджень.

5.Недотримання позначеного в інструкції часу, необхідного для проведення реакції.

6.Неякісна обробка піпеток, планшетів, паличок для розмішування в разі неодноразового їх використання.


ІІІ. Помилки постаналітичного етапу лабораторних досліджень.


1.Невірна інтерпретація результатів досліджень.

2.Невірна реєстрація та видача результатів досліджень.

3.Відсутність звірки отриманих результатів з результатами попередніх досліджень.Поетапний розподіл лабораторних помилок

Контроль якості реагентів на етапі їх отримання та зберігання. Нормативні посилання.


5.3.2 Реагенти і витратні матеріали

5.3.2.1 Загальні положення Лабораторія повинна мати задокументовану процедуру отримання, зберігання, проведення приймальних випробувань та менеджменту запасів реагентів і витратних матеріалів.

5.3.2.2 Реагенти І витратні матеріали: отримання і зберігання Якщо лабораторія не має спеціалізованого пункту приймання, вона повинна перевірити, чи має місце приймання достатні можливості для зберігання і транспортування придбаних товарів у спосіб, що запобігає їх пошкодженню або псуванню. Лабораторія повинна зберігати отримані реагенти і витратні матеріали згідно з вимогами виробника.

5.3.2.3 Реагенти і витратні матеріали: приймальні випробування Кожна нова модифікація набору для досліджень, зі зміною реагентів або методики, нова партія або поставка підлягають верифікації функціональних характеристик перед використанням у дослідженнях.

Функціональні характеристики витратних матеріалів, які можуть вплинути на якість досліджень, треба перевіряти перед використанням цих матеріалів у дослідженнях.

Zmist16 1
Zmist16 2
Zmist16 3
Zmist16 4
Zmist16 5
Zmist16 6
Zmist17 1
Zmist17 2
Zmist17 3
Zmist17 4 • Для проведення контролю якості необхідно:
 • Моноклональні реагенти, якими проводились дослідження.
 • Набір стандартних еритроцитів.
 • Планшети для визначення груп крові.
 • Таймер, секундомір.
 • Чисті, сухі піпетки, відповідно промарковані для стандартних еритроцитів, дозатори зі одноразовими наконечниками.
 • Одноразові палички для перемішування.
 • Засоби індивідуального захисту.Перед початком проведення дослідження проводиться контроль термінів придатності, термінів відкриття та макроскопічна оцінка моноклональних реагентів.

Увага!!! Реагенти термін придатності та термін використання відкритого флакону яких вичерпано, зі зміненим зовнішнім виглядом - непридатні для досліджень

Далі проводиться контроль термінів придатності та макроскопічна оцінка стандартних еритроцитів.

Увага!!! Стандартні еритроцити термін придатності яких вичерпано, з ознаками гемолізу та бактеріального забруднення - непридатні для досліджень
Дослідження проводяться відповідно розроблених стандарнтих операційних процедур та інструкцій виробника

Увага!!! Умови та порядок проведення щоденного контролю якості повинен бути ідентичним умовам проведення досліджень проб донорів/пацієнтів

 

Увага!!! Перед початком дослідження моноклональні реагенти та стандартні еритроцити повинні витримуватись при кімнатній температурі
 

Увага!!! Контамінація між вмістом лунок планшету може призвести до хибних результатів контролю якості та немотивованих втрат реагентів

 

Увага!!! Вміст кожної лунки необхідно розмішувати окремою одноразовою паличкою
 

Увага!!! Вміст кожної лунки необхідно розмішувати окремою одноразовою паличкою
 

 

Контроль якості визначення групи крові за системою Резус проводиться відповідно розроблених стандартних операційних процедур за аналогічним алгоритмом 

Інтерпретація результатів контролю специфічності моноклональних реагентів для визначення груп крові за системою RhesusРеєстрація результатів контролю якостіРеагенти Анти – C3d IgM\IgG для проби Кумбса

Цей реагент призначається для визначення людського IgG. Непрямий антиглобуліновий метод.


Непрямий антиглобуліновий метод.

 • 1.Під час скринінгу сироватки крові донорів та реціпієнтів (пацієнтів) на наявність антитіл.
 • 2.Для проведення контролю сумісності перед переливанням крові.
 • 3.Для визначення фенотипу клітини крові.
 • 4.Для типування та титрації антитіл, виявлених в сироватці або елюатах.

Прямий антиглобуліновий метод.

 • 1.Під час лабораторної діагностики гемолітичної анемії.
 • 2.Під час лабораторної діагностики гемолітичної хвороби новонароджених.
 • 3.При підозрі реакції на гемотрансфузію.
 • 4.Під час дослідження аутоімунних порушень, пов`язанних з імуноглобулінами та комплементом до еритроцитів.Вплив невиконання вимог проведення імуногематологічних досліджень на результати


Невідповідності визначення групи крові за системою АВ0

Невідповідності визначення резус-належності
Вплив невиконання вимог проведення імуногематологічних досліджень на результати


Невідповідності визначення групи крові за системою АВ0 та резус-належності

Невідповідності визначення резус-належності