Необхідність підвищення якості та збільшення спектру виявлення антигенів еритроцитів призвела до впровадження в практику різних типів ізосерологічних стандартів. Для виявлення антигенів систем АВ0, Rhesus, Kell та інших крім традиційних поліклональних людських сироваток впроваджені в практику для діагностики in vitro діагностичні моноклональні реагенти. Головною відмінністю цих реагентів є моноспеціфічність, висока авідність і інфекційна безпека. Кожен моноклональний продукт є специфічним тільки до однієї конкретної антигенної детермінанти. Моноклональні антитіла можуть бути отримані в необмеженій кількості, що дозволяє повністю замінити людські поліклональні сироватки, які виготовляються з крові донорів.
Унікальні властивості моноклональних антитіл дозволяють значно спростити методи типування еритроцитарних антигенів, особливо мінорних.
Більшість антигенів груп крові людини може бути визначена методом прямої гемаглютинації на площині протягом 5 хвилин - традиційним методом лабораторної практики в Україні.
ПП «Групотест» з 1993 року виробляє діагностичні моноклональні реагенти для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus, Kell та для проби Кумбса. Реагенти виготовляютьсяз супернатантів провідних світових фірм. Сертифікати якості супернатантів свідчать про гарантованість інфекційної безпеки, специфічності і авідності. Використання діагностичних моноклональних реагентів ПП «Групотест» не вимагає додаткового лабораторного обладнання, просте і безпечне.
Сучасна система контролю якості різних досліджень передбачає наявність контрольних випробувань перед кожною серією визначень. Їх повинні забезпечити лабораторії всіх рівнів самостійно.
Спектр і обсяг діагностичних моноклональних реагентів, які виробляє ПП «Групотест» дозволяє повністю забезпечити лабораторії центрів служби крові, лабораторії лікувальних установ і комерційні лабораторії України.