Чому саме непрямий антиглобуліновий тест (НАГТ)?

Необхідність організації імуногематологічних досліджень з питань виявлення антиеритроцитарних антитіл неповної форми або проведення проби на сумісність за системою Резус ставить перед фахівцями лабораторій питання який з методів обрати: із застосуванням 33% розчину поліглюкіну, 10% розчину желатини або антиглобулінового реагенту. Спробуємо розібратись.

Відомо, що алоантитіла до антигенів еритроцитів можуть виявлятися на різних етапах тестування сироватки: АВ0 – тестування, скринінг антитіл, проби на сумісність.

При цьому слід памʼятати, що алоімунні антиеритроцитарні антитіла можуть бути як повної, так і неповної форми, тому їх слід виявляти із застосуванням різних методів (таблиця 1).

Повні антитіла виявляються в реакції сольової аглютинації за різних температурних режимів: 37 ˚С, 20 ˚С, 4 ˚С.

Неповні антитіла виявляються за допомогою непрямої проби Кумбса або реакцій конглютинації з використанням колоїдів (желатин, поліглюкін, тощо). Нагадаємо, що саме неповні антитіла є найбільш трансфузійно небезпечними і відіграють ключову роль у виникненні гемолітичної хвороби новонароджених (ГХН).

 

Таблиця 1 Методи виявлення антиеритроцитарних антитіл

Антитіла до антигенів

Методи дослідження

на площині в сольовому середовищі

з 33% розчином поліглюкіну

з 10% розчином желатини

НАГТ

(пробірковий, в гелі)

Гелевий тест (залежно від типу карти)

AB

так

Так і ні,

в залежності від титру антитіл

так

ні

так

DCE

малоймовірно

так

так

так

Kk

малоймовірно

так

так

так

Fya , Fyb

ні

ні

 

так

так

Jka , Jkb

ні

ні

 

так

так

S

малоймовірно

ні

 

так

так

Lea , Leb

так

так

так

так

так

P

так

так

так

малоймовірно

так

MN

так

малоймовірно

так

малоймовірно

так

H

так

малоймовірно

так

малоймовірно

так

З таблиці видно, що чутливість методу визначення антиеритроцитарних антитіл, в тому числі проби на сумісність крові за антигенами системи Резус, із застосуванням 33% розчину поліглюкіну є низькою. Тому, застосовувати її у стаціонарних лікувальних закладах не рекомендується. Допускається виконання цієї проби при необхідності проведення переливання крові в екстремальних умовах, коли відсутнє відповідне обладнання, тощо.

В медичній практиці прийнято застосовувати проведення проби на сумісність крові за антигенами системи Резус із застосуванням 10% розчину желатини.

Необхідно зазначити, що під час визначення антиеритроцитарних антитіл, а також при проведенні проб на сумісність за системою Резус, можна виявити не тільки неповні ізоімунні антитіла до антигенів системи Резус (D, С, Е, с, е), а також до антигенів інших систем (Келл, Даффі, Кідд тощо). В цьому відношенні найбільш чутливою пробою є непряма проба Кумбса (НАГТ).

Памʾятаємо! Непряма проба Кумбса, непрямий тест Кумбса, непрямий антиглобуліновий тест (НАГТ) – це різні назви одного методу.

 

 

Непрямий антиглобуліновий тест (НАГТ)

золотий стандарт імуногематології та «вищий пілотаж» навичок лікарів-лаборантів.

Станом на сьогодні НАГТ можна проводити в пробірках або в гелевих картах. Не кожна лабораторія може забезпечити проведення НАГТ за допомогою гелевих карт, але кожна лабораторія може запровадити метод у пробірках. Для проведення НАГТ в пробірках (визначення антиеритроцитарних антитіл неповної форми, проведення проби на сумісність за системою Резус) ПП «ГРУПОТЕСТ» пропонує діагностичні реагенти (таблиця 2), використання яких дозволить не просто провести пробу Кумбса, а й бути впевненими, що отримані результати є достовірними і їх можна брати до обліку.

Таблиця 2 Діагностичні реагенти «ГРУПОТЕСТ»® для проведення НАГТ у пробірках

з/п

Назва реагенту

Призначення*

1

1.1 Діагностичний поліспецифічний антилюдський глобулін

анти-С3d IgМ/ IgG plus

або

1.2 Діагностичний антилюдський глобулін анти-IgG

Основні реагенти, без яких неможливо проведення НАГТ.

При виборі реагенту необхідно врахувати наступне:

реагент 1.1 під час інкубації зі свіжою сироваткою може давати хибнопозитивні результати;

при дослідженні аутоімунної гемолітичної анемії (АІГА) рекомендовано проводити дослідження з використанням обох реагентів з метою диференціальної діагностики.

2

НАБІР №5

Набір розчинів

Стандарт анти-D

Спеціальна сироватка АВ

Контроль правильності проведення НАГТ.

Приготування позитивного контролю (ПК) та контролю негативного результату тесту Кумбса (КНРК): стандарт анти-D + 20% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh+поз. CcDEe (Набір 1-20 або 9-20).

Приготування негативного контролю (НК): стандарт анти-D + 20% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh-нег. сcdеe (Набір 1-20 або 9-20) або спеціальна сироватка АВ +20% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh+поз. CcDEe (Набір 1-20 або 9-20).

3

НАБІР №1-20

20% суспензія стандартних еритроцитів групи

0 Rh+поз. CcDEe;

0 Rh-нег. сcdеe;

А1 Rh+поз.; В Rh+поз.

або

НАБІР №9-20

20% суспензія стандартних еритроцитів групи

0 Rh+поз. CcDEe;

0 Rh-нег. сcdеe;

А1; В.

Контроль правильності проведення НАГТ.

Приготування позитивного контролю (ПК) та контролю негативного результату тесту Кумбса (КНРК): стандарт анти-D + 20% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh+поз. CcDEe (Набір 1-20 або 9-20).

Приготування негативного контролю (НК): стандарт анти-D + 20% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh-нег. сcdеe (Набір 1-20 або 9-20) або спеціальна сироватка АВ +20% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh+поз. CcDEe (Набір 1-20 або 9-20).

4

Контроль тесту Кумбса

Підтвердження правильності негативного результату антиглобулінового тесту в пробірках.

5

LISS «ГРУПОТЕСТ»® -

розчин низької іонної сили

Зменшення часу інкубації до 15 хвилин (з 60 хвилин)

*Подробиці застосування у відповідних інструкціях.

 

ПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ І ДОСТОВІРНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ!

Новини